Spain

Bilbao

Leave Chapter

About

Living longer is one of the best news that humanity has ever known, and converting this growing life expectancy into healthier years of personal growth and social contribution requires a collective local and global effort.

With this idea in mind, we launched the Aging 2.0 Bilbao (Basque Country) chapter, a network of innovative people and companies in the field of aging and longevity, created to develop new opportunities that generate employment, entrepreneurship and well-being in our country.

Our team brings the knowledge and expertise of different sectors, from technology, health, marketing, care, housing, communication, tourism, fashion, etc.

Aging2.0 Bilbao (incorporating the welcoming spirit of our community) is a chapter open to collaborate with people and companies from anywhere that want to operate in our territory. Feel welcome and get in touch with us.


Urte gehiago bizitzea da gizateriak ezagutu duen albisterik onenetako bat, eta gero eta handiagoa den bizi-itxaropen hori urte osasungarriagoetan, hazkunde pertsonalean eta ekarpen sozialean bihurtzeak ahalegin kolektibo lokala eta globala eskatzen du.

Ideia horrekin abiarazi dugu Aging 2.0 Bilbao (Basque Country) kapitulua, zahartzearen eta bizitza-luzeraren esparruko pertsona eta enpresa berritzaileen sarea, gure lurraldean enplegua, ekintzailetza eta ongizatea sortuko dituzten aukera berriak garatzeko eratua.

Gure taldeak hainbat sektoreri buruzko ezagutza eskaintzen du: teknologia, osasuna, marketina, zainketak, etxebizitza, komunikazioa, turismoa, moda, etab.

Aging2.0 Bilbao (gure herriaren harrera-espiritua txertatuz) gure lurraldean jardun nahi duten edozein lekutako pertsona eta enpresekin lankidetzan aritzeko kapitulu irekia da. Ongi etorri eta jarri harremanetan.


Vivir más años es una de las mejores noticias que ha conocido la humanidad, y convertir esta esperanza de vida creciente en años más saludables, de crecimiento personal y aportación social requiere un esfuerzo colectivo local y global.

Con esta idea lanzamos el capítulo Aging 2.0 Bilbao (Basque Country), una red de personas y empresas innovadoras del ámbito del envejecimiento y la longevidad constituida para desarrollar nuevas oportunidades que generen empleo, emprendimiento y bienestar en nuestro territorio.

Nuestro equipo aporta el conocimiento de sectores diversos, desde tecnología, salud, marketing, cuidados, vivienda, comunicación, turismo, moda, etc.

Aging2.0 Bilbao (incorporando el espíritu de acogida de nuestra comunidad) es un capítulo abierto a colaborar con personas y empresas de cualquier lugar que quieran operar en nuestro territorio. Siéntete en casa y ponte en contacto. 

Upcoming events

There are currently no upcoming events. Please check again soon.

Hosts

Chapter Photos