Webinar: Does the Corona epidemic speed up digitization of elderly care?

Sweden
Tue, Jun 9, 2020, 4:00 PM (CEST)

Sweden

This webinar will be in English – (see Swedish description below)

Does the Corona epidemic speed up digitization of elderly care?

The Corona epidemic has placed the importance of technology in a completely new light now that we are more or less isolated from each other. Especially old people who are isolated at home or who live in nursing homes and cannot receive visits. What can we learn from this? Do we use digital resources in a way that we would not have done otherwise? Should we organize elderly care differently? Could it be that the corona epidemic is even accelerating the use of iPads, robots and smartphones? Is it true that some people prefer a care robot to prevent the Corona virus from being infected? Has the technology perhaps exceeded the expectations of old people who are now isolated at home?

Let's start asking wise questions in a joint webinar.


The webinar will take place on ZOOM, June 9, 2020 at 4 pm Timezone: GMT+02.00 Berlin.

The webinar is organized within the framework of Aging2.0 Stockholm and in collaboration with the Horizon2020 projects INBOTS and MOVECARE.


Agenda:

1. Introduction (Catharina Borgenstierna, Camanio AB)

2. Greetings from Aging2.0 founder Stephen Johnston

3. What digital challenges and experiences do we see in Sweden?

• Britt Östlund, KTH What research questions are raised?

• Carina Idenfors, Norrtälje municipality

• Lars-Åke Johansson Alkit Communications

• Mårten Lindskog, Stockholm City- how does the municipality in Corona times work?

• Peter Sandberg, SKPF Challenges for Seniors for a Hackathon?!

4. Wrap up and introduction to group discussions [Catharina Borgenstierna, Camanio AB)

5. Group discussions in different Zoom-rooms (organized by the zoom host at the meeting)

• What should we do now? Has corona changed our priorities? Knowledge networks, investments, marketing, international exchange?

Room 1: Hackathon with seniors (Robin Broqvist och Jiropro)

Room 2: International exchange and corona innovations (Silas Olsson and Catharina Borgenstierna)

Room 3: Digitizing elderly care in times of corona epidemic (Britt Östlund)


Access to Webinar:

Once you have registered for a Zoom-link ticket, you will receive a downloadable PDF via email. There you can find both the Zoom- URL and the Meeting ID. We will also send you a reminder with the link to your email the day before.

 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------


SVENSKA:

Påskyndar Corona-epidemin digitaliseringen av äldreomsorgen?

Corona-epidemin har lagt teknikens betydelse i ett helt nytt ljus nu när vi är mer eller mindre isolerade från varandra. Särskilt för de äldre människor som är isolerade hemma eller som bor på vårdhem och inte kan få besök. Vad kan vi lära oss av detta? Använder vi digitala resurser på ett sätt som vi inte skulle ha gjort annars? Ska vi organisera äldreomsorgen annorlunda? Kan det vara så att Corona-epidemin till och med påskyndar användningen av iPads, robotar och smartphones? Är det sant att vissa människor föredrar en vårdrobot för att minska smittningen av Corona-viruset? Har tekniken kanske överträffat förväntningarna hos äldre som nu är isolerade hemma?

Låt oss börja ställa smarta frågor i ett gemensamt webinarium. 


Webinariet äger rum på ZOOM den 4 juni 2020 kl 16 Tidszon: GMT + 02.00 Berlin.

Webinariet är organiserat inom ramen för Aging2.0 Stockholm och i samarbete med Horizon2020-projekten INBOTS och MOVECARE.

Program:

1. Introduktion (Catharina Borgenstierna, Camanio AB)

2. Hälsningar från Aging2.0-grundaren Stephen Johnston

3. Vilka digitala utmaningar och upplevelser ser vi i Sverige?

• Britt Östlund, KTH Vilka forskningsfrågor tas upp?

• Carina Idenfors, Norrtälje kommun

• Lars-Åke Johansson Alkit Communications

• Mårten Lindskog, Stockholm City - hur fungerar kommunen i Corona-tider?

• Peter Sandberg, SKPF Utmaningar för seniorer för en Hackathon ?!

4. Sammanfattning och introduktion till gruppdiskussioner (Catharina Borgenstierna, Camanio AB)

5. Gruppdiskussioner i olika Zoom-rum (organiserade av zoomvärd vid mötet)

• Vad ska vi göra nu? Har corona ändrat våra prioriteringar? Kunskapsnätverk, investeringar, marknadsföring, internationellt utbyte?

Rum 1: Hackathon med seniorer (Robin Broqvist och Jiropro)

Rum 2: Internationellt utbyte och koronainnovationer (Silas Olsson och Catharina Borgenstierna)

Rum 3: Digitaliserande av äldreomsorg i tider med koronaepidemin (Britt Östlund) 


Access till Webinar:

När du har registrerat dig för en Zoom-länkbiljett får du en nedladdningsbar PDF via e-mail. Där kan du hitta både Zoom-URL och Mötes-ID. Vi kommer också att skicka en påminnelse med länken till din e-mail dagen före.

Keynote Speaker

 • Catharina Borgenstierna

  Catharina Borgenstierna

  Camanio

  CEO

  Catharina Borgenstierna är VD för innovationsbolaget Camanio AB som erbjuder en digital plattform för vård- och omsorgstjänster i hemmet. Med mer än 20 års erfarenhet inom medicinsk teknik, välfärdsteknik och internationellt arbete inom området har hon ett tvärprofessionellt perspektiv på utmaningar och möjligheter. Sedan 2011 har Catharina arbetat med kommersialisering av innovationer inom om…

  Read More

Local Partners

Improving the lives of older adults around the world.

Join Us!

Upcoming Events

Disclaimers: By registering for, or attending, this event, you are agreeing to the following: Photographs may be taken at the event and appear on social media. You are authorizing Aging2.0 to use your image, likeness and / or name on social media such as Facebook, Twitter, the Aging2.0 blog or other marketing materials in connection with the event. The organizers of this event, Aging2.0, and any of their employees, volunteers, members and representatives are not responsible for any injury, loss or damage of any kind sustained by any person while participating in this event.