Inspiration, resultat och erfarenheter från poddar, forskare och Hackathon!

Sweden
Mon, Oct 5, 2020, 4:00 PM (CEST)

Sweden

Aging2.0 Oktober webinar

Seniorer i arbetslivet? Diskrimineras äldre i arbetslivet? 

Vi är väldigt glada över att gästas av Clary Krekula som är ny ledamot i regeringens nya äldreforskarråd! Regeringen tillsatte precis innan årsskiftet ett nytt äldreforskarråd som ska göra det möjligt för socialministern att föra en kontinuerlig dialog med forskare om situationen inom äldre- och omsorgsområdet. Det handlar om hur utmaningarna kan mötas och välfärden utvecklas. Clary Krekula, professor i sociologi vid Karlstads universitet är en av det nya rådets 15 ledamöter.

Befolkningen i Sverige tenderar att bli äldre och detta innebär ett ökat behov av vård och omsorg av hög kvalitet och att resurser behöver användas på bästa sätt. För att kunna göra detta och samtidigt föra utvecklingen vidare då det gäller digitalisering och välfärdsteknologi har äldreforskarrådet skapats för att främja tvärsektoriell samverkan.

- Debatt och beslut om utmaningar relaterade till en åldrande befolkning behöver baseras på forskning och inrättandet av äldreforskarrådet är ett viktigt initiativ, säger Clary Krekula. Jag är glad över möjligheten att kunna använda min forskning i detta sammanhang, inte minst hoppas jag kunna bidra med ett genus- och jämlikhetsperspektiv. I och med rådets breda sammansättning kan vi bidra till att belysa frågorna ur flera perspektiv, vilket är absolut nödvändigt. 

Vad säger näringslivet och företag som erbjuder senior arbetskraft på konsultbasis till företag och organisationer. Vilka är utmaningarna och möjligheterna i praktiken på arbetsmarknaden för dem som vill fortsätta arbeta efter 65?


Program

16.00 Introduction and welcome

16.10 Inspiration speaker Clary Krekula, Professor i Sociologi från Karlstads universitet

16.30 Näringslivet – utmaningar och möjligheter

16.35 Utbildningspoddar med Digital Idag - hur gick det till? Lärdomar och samarbeten.

16.45 Idé Hackathon Seniors and Students - vem vann?

17.00 - 17.30 Diskussion och nästa steg 

Keynote Speaker

 • Clary Krekula

  Clary Krekula

  Karlstads Universitet

  BIOGRAFI

  Efter en tidigare verksamhet som tandläkare sökte jag mig i slutet av 1990-talet tillbaka till akademin. Jag studerade sociologi och socialpsykologi vid Uppsala universitet, där jag tog en magisterexamen i socialpsykologi år 2001. Jag disputerade år 2006 i Uppsala på avhandlingen ”Kvinna i ålderskodad värld. Om äldre kvinnors förkroppsligade identitetsförhandlingar”, en socialg…

  Read More

Local Partners

Improving the lives of older adults around the world.

Join Us!

Upcoming Events

Disclaimers: By registering for, or attending, this event, you are agreeing to the following: Photographs may be taken at the event and appear on social media. You are authorizing Aging2.0 to use your image, likeness and / or name on social media such as Facebook, Twitter, the Aging2.0 blog or other marketing materials in connection with the event. The organizers of this event, Aging2.0, and any of their employees, volunteers, members and representatives are not responsible for any injury, loss or damage of any kind sustained by any person while participating in this event.