Webinar: "Kompetens och förändringsledning för en digitaliserad äldreomsorg"

Sweden
Thu, Apr 15, 2021, 9:00 AM (CEST)

Glöm inte att anmäla dig till ett högaktuellt webinar den 15/4 i samarbete med Microsoft och sponsrat av Camanio: Många goda idéer finns för digitalisering av äldreomsorgen och projekt startas, men efter det att projekten har genomförts finns ingen mottagarorganisation. Steget är långt mellan innovation och produktion.

Sweden

Många goda idéer finns för digitalisering av äldreomsorgen och projekt startas, men efter det att projekten har genomförts finns ingen mottagarorganisation. Steget är långt mellan innovation och produktion. En IT-chef kan ha svårt att förmedla behovet av strategi till den kommunala ledningen och det saknas starka nationella initiativ för att hålla ihop arbetet.

- Vilka kompetenser eller resurser bör tillföras kommunerna för att påskynda den digitala infrastrukturutvecklingen för omsorgstjänster?

- Vilket typ av ledarskap behövs?

- Hur och vad bör kommunerna investera i? Hur ska man prioritera mellan tjänster, plattformar och infrastruktur som alla bygger på varandra?

- Näringslivet har länge arbetat med data som beslutsstöd, men detta händer inte inom omsorgen – hur kommer det sig?

Kommunchefer berättar hur de tänker och delar sina erfarenheter kring kompetensfrågor, ledarskap och IT.


MÅLGRUPP

Kommunledning, IT-chefer i vård- och omsorgsorganisationer, privata vårdgivare

PROGRAM

9.00 Välkommen & teknisk info

9.05 - 9.15 Vilket ansvar har kommunledningen? Britt-Marie Börjesson, Kommundirektör Tommelilla Kommun

9.15 - 9.45 Paneldebatt

9.45 - 10.00 Workshop diskussion i mindre grupper (deltagarna delar upp sig)

10.00 - 10.15 Summering and slutsatser


I paneldebatten deltar bl.a.

* Britt Östlund, Professor vid Institutionen för Medicinsk teknik och hälsosystem vid KTH

* Pär Levander, Utvecklingschef/bitr. förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals kommun

* Magnus Forsberg, Director Of Business Development, Microsoft Sweden

* Malin Sölsnaes, Chef Äldreomsorg ATEA Sverige


Under workshop diskussionen tar alla deltagare i webinariet fram 3 insatser som man kan börja arbeta med direkt utifrån webinariet.

Keynote Speaker

 • Catharina Borgenstierna

  Catharina Borgenstierna

  Camanio

  CEO

  Catharina Borgenstierna är VD för innovationsbolaget Camanio AB som erbjuder en digital plattform för vård- och omsorgstjänster i hemmet. Med mer än 20 års erfarenhet inom medicinsk teknik, välfärdsteknik och internationellt arbete inom området har hon ett tvärprofessionellt perspektiv på utmaningar och möjligheter. Sedan 2011 har Catharina arbetat med kommersialisering av innovationer inom om…

  Read More

Facilitators

 • Catharina Borgenstierna

  Catharina Borgenstierna

  Camanio

  CEO

  See Bio

When

Thursday, Apr 15
9:00 AM - 10:00 AM (CEST)

Local Partners

Improving the lives of older adults around the world.

Join Us!

Upcoming Events

Disclaimers: By registering for, or attending, this event, you are agreeing to the following: Photographs may be taken at the event and appear on social media. You are authorizing Aging2.0 to use your image, likeness and / or name on social media such as Facebook, Twitter, the Aging2.0 blog or other marketing materials in connection with the event. The organizers of this event, Aging2.0, and any of their employees, volunteers, members and representatives are not responsible for any injury, loss or damage of any kind sustained by any person while participating in this event.