Sweden

Sweden

Leave Chapter

About

Vad är Aging2.0?

Aging2.0 grundades 2012 av Stephen Johnston och Katy Fike. Organisationen strävar efter att accelerera innovationer för att kunna möta de största utmaningarna och möjligheterna i samband med åldrandet. Det internationella, tvärvetenskapliga och generationsöverskridande ekosystem som idag utgår från Aging2.0 har vuxit till fler än 40 000 innovatörer i 26 länder. Vår ambition med att etablera Aging2.0 i Sverige är att få till ett bättre flöde även i det svenska ekosystemet så att konkreta initiativ och arbete kan få genomslag.

Vi har tre mål:

1. Bygga ett lokalt ekosystem genom att samla alla aktörer inom åldrande och äldreomsorg

2. Bryt ner silos, utbilda och uppmuntra fler aktörer till att bidra inom välfärdsteknik för äldre.

3. Stödja innovatörer i Sverige och utveckla det svenska systemet för digitalisering av omsorgen genom att underlätta kontakter mellan äldreomsorgen, regioner, akademi, näringslivet i stort, seniorer, investerare, internationella nätverk, försäljningskanaler m.m..


Sverige teamet:

Vi är en grupp som brinner för innovation för den äldre målgruppen och arbetar för frågor som vi tror på. Genom vårt samarbete representerar vi olika perspektiv:

Catharina Borgenstierna - ambassadör för Aging2.0 Sweden och representerar bolagsfrågor

Katarzyna Hess-Wiktor, Signe Bernhard-Larson - representerar startups och innovatörer

Sanna Kuoppamäki - representerar Akademi och kunskapsfrågor

Maria Gill - representerar vård- och omsorgsorganisationer

Peter Sandberg - representerar seniorer

Silas Olsson – representerar internationella nätverk och samverkan med andra EU-länder

Pia Engholm – representerar investerare


Vi vill också passa på att tacka alla våra lokala partners! Har du några frågor eller funderingar, hör gärna av dig till oss på stockholm@aging2.com och följ oss på LinkedIn. 

- Aging2.0 Sweden Chapter-teamet

Upcoming events

There are no upcoming events at the moment. Please check again soon.

Hosts